İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği iş süreçlerimizin merkezinde yer almaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği iş süreçlerimizin temelinde yer alır. Bu amaçla şirket içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulmuştur. Bu birimin liderliğinde, tüm çalışanlarımızın temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun katkılarıyla, mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması, çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi ve eğitim çalışmaları yürütülmektedir.